Holland legalities

Information about the legal paperwork in Prague, Czech Republic: documents to be provided, approximate cost and important information. The price is approximate and per person, your wedding coordinator will be able to confirm you the cost.
3650 Kč incl tax

COSTS of the documents obtained in your country (birth certificate, no impediment to marry, apostilles) are carried by you.

Translation of a documents-set  - for one person (EU citizen)     2500 CZK

Translation of marriage certificate incl.stamp and apostille       800 CZK

Translations of Divorce Decree based on number of pages

For divorced: extra translation costs (per person):                 2000 CZK

Delivery of marriage certificate after the wedding via mail       350 CZK 

Fast Delivery of marriage certificate after the wedding via DHL – please inquire with us  

FACTSHEET

HUWELIJK IN TSJECHIË

 

Hieronder treft u informatie aan over benodigde documenten t.b.v. een huwelijk tussen een Tsjech/Tsjechische en een Nederlander/Nederlandse in Tsjechië. De gemeente in Tsjechië waar de Nederlander/Nederlandse in het huwelijk wil treden kan informatie geven over welke documenten zij specifiek hiervoor nodig acht. Het is raadzaam deze tijdig na te vragen.

Overigens geldt onderstaande informatie ook voor twee Nederlanders die in Tsjechië in het huwelijk willen treden.

 

Benodigde documenten voor een Nederlander:

1 Geboorteakte

 

2 Bewijs van nationaliteit – Nederlands paspoort of Nederlandse identiteitskaart

 

3 Bewijs van burgerlijke staat en verblijf (gegevens genoemd onder 2 en 3 kunnen vermeld staan in een of meerdere documenten, bv. een uittreksel uit het bevolkingsregister of een bewijs van opneming in het persoonsregister) u dient de documenten bij de gemeente van uw laatste woonplaats aan te vragen. Dit kan in NL zijn of een ander land waar u ingeschreven heeft gestaan.

 

4 Indien de burgerlijke staat weduwe/weduwnaar is, dient de overlijdensakte van de overleden echtgenoot/echtgenote te worden overlegd. Het is niet nodig dit bewijs te overleggen indien deze informatie reeds in de verklaring van huwelijksbevoegdheid (zie punt 6) staat vermeld.

 

5 Indien de burgerlijke staat gescheiden is, dient een afschrift van de rechtsgeldige uitspraak betreffende echtscheiding te worden overlegd.  Het is niet nodig dit bewijs te overleggen indien deze informatie reeds in de verklaring van huwelijksbevoegdheid (zie punt 6) staat vermeld.

 

6 Een verklaring van huwelijksbevoegdheid wordt afgegeven door een Nederlandse gemeente OF

door de Nederlandse Ambassade. In deze verklaring staat dat er geen bezwaar tegen de huwelijksband is.

Benodigde documenten voor het afgeven van de verklaring van huwelijksbevoegdheid voor beide personen: de documenten genoemd onder 1,2, 3 en eventueel 4,5.

 

Van de buitenlandse partij dienen de personalia en het adres en woonplaats te worden aangegeven, gebaseerd op bewijsstukken.

 

NB:

- Van alle documenten die worden meegebracht dienen kopieën te worden overlegd en originele ter inzage worden gegeven.

- Voor de verklaring van huwelijksbevoegdheid worden door de Nederlandse Ambassade kosten gerekend. In de lijst consulaire tarieven op de Ambassade staat vermeld wat deze kosten zijn.

-    De aanvraag kan op dinsdag en donderdag tussen 9.00 en 12.00 uur bij de Ambassade te Praag worden ingediend. U kunt naast deze openingstijden tevens op afspraak komen. Hiertoe kunt u bellen met het volgende nummer tel. +420.233015200.

-    De verklaring van huwelijksbevoegdheid wordt op de eerstvolgende dag dat consulaat geopend is afgegeven.

 

- Alle documenten afgegeven in Nederland dienen voorzien te zijn van een apostillestempel, zodat deze door de Tsjechische autoriteiten geaccepteerd kunnen worden. Zie op deze website factsheet “legalisatie van documenten” onder “producten en diensten”.

 Last update of the information on 04.06.2016